Besedy a přednášky

Nabízíme besedy pro školy a přednášky pro veřejnost. Délka školních besed je obvykle jednu vyučovací hodinu, délka přednášek pro veřejnost 70 až 90 minut. V obou případech jsou doprovázeny bohatou obrazovou projekcí.

Cena:  1000,- Kč za besedu pro školy,  2000,- Kč za přednášku pro veřejnost, doprava 7,- Kč/km. Při více besedách a přednáškách na jednom místě v jednom dni je možné se domluvit na individuální ceně.

Požadavky na pořadatele: zatemněná místnost, dataprojektor a promítací plocha.

Domluvit termín a objednat vybrané přednášky můžete na telefonu 602410580 nebo emailem zde.